Het pedagogisch beleidsplan

In dit pedagogische plan wordt beschreven wat we doen als leidsters op de werkvloer, hoe we het doen en waarom we het zo doen. Wat in de RIE omschreven staat t.a.v. gezondheid en veiligheid wordt hier niet omschreven, we volstaan met de mededeling dat we deze richtlijnen volgen. We hebben het in dit plan over het pedagogisch handelen, inrichten en voorwaarden scheppen. We willen ouders en kinderen het volgende garanderen:

* Veiligheid. Dit doen we door privacy van ouders en kinderen te waarborgen, voorspelbaar te zijn in onze gedragingen, structuur te bieden ( sociaal emotioneel), en door te zorgen dat de ruimtes en materialen voldoen aan eisen van de GGD en brandweer ( fysieke veiligheid).

* Stimuleren. Dit doen wij door de eigenheid van ouders en kinderen te respecteren en mogelijkheden/ruimte te bieden om kinderen in hun eigen tempo en op hun eigen manier te laten ontwikkelen.

* Pedagogische onderbouwing. Dit realiseren we door als leidsters op de hoogte te blijven van nieuwe pedagogische inzichten (vakliteratuur), door steeds bewust te blijven van onze pedagogische doelen ( teamvergaderingen) en door daadwerkelijk toe te passen wat er in het pedagogisch beleidsplan staat beschreven (afspraken).

* Een warme plek voor hun kind. Elk kind en elke ouder is voelbaar welkom, men wordt gezien, de leidsters houden van kinderen om wie ze zijn en niet om wat ze kunnen/doen of van wie ze zijn ( onvoorwaardelijk). Hierbij zijn wij als leidsters attent op wat we zelf meebrengen aan ervaring uit eigen jeugd en mogelijk daar aan gekoppelde oordelen, overtuigingen of gewoontes. De leidsters stellen zich neutraal op en bevechten actief oordelen. Een vaste vraag die we ons steeds stellen: “Kan het ook anders?”

Al deze aspecten zijn als een rode draad terug te vinden door de volgende hoofdstukken heen:
* Komen en gaan
* Ruimte en spelmateriaal
* Spelactiviteiten
* Dagindeling en organisatie 
* Sociaal-emotionele ontwikkeling
* Lichamelijke ontwikkeling
* Zintuiglijke ontwikkeling
* Taalontwikkeling
* Creativiteit
* Slotwoord