Creativiteit

De taak van de begeleiding is volgen, luisteren, waarnemen en vastleggen.
Het vraagt van de begeleiding een brede ontvankelijkheid zonder voorbarige conclusies en waarde oordelen.
Het kind is in het beginsel creatief. Dat laat zich op honderd manieren zien. Soms heel subtiel, soms heel direct. Het vraagt heel veel inlevingsvermogen van een leidster om alles waar te nemen. Er is een spanningsveld tussen de mate waarin begeleiding kan ontvangen en de mate waarin het creatieve kind zendt. Het is een groepsopvang en geen een-op-een situatie, dus ook praktisch gezien is het moeilijk om álles te verstaan. Het is ons doel om, ondanks onze beperkingen, met het kind op een zo breed mogelijke communicatie-golflengte te komen. Breedband dus.
Het gebied van activiteiten rondom creativiteit biedt goede mogelijkheden, geeft tastbare verhalen en daar maken we gebruik van. We kunnen ze vastleggen/bewaren. ( Foto’s, plakboeken, etc.)

Wat is creativiteit
Creativiteit is de schepping van nieuwe dingen. Als je gebruik maakt van je creativiteit, zie je meerdere oplossingen voor hetzelfde probleem, ontdek je nieuwe wegen zonder je te laten belemmeren door het gangbare, de gewoonten. Het nieuwe ligt in de benadering, combinaties, de reis. Dat geeft een resultaat, eindproduct.
Voor het stimuleren van het avontuur, het experiment, de ontdekking van nieuwe en ongebruikelijke wegen, is het eindresultaat minder interessant. Het voor ogen hebben van een bepaald eindproduct kan zelfs wegen blokkeren en het creatieve proces belemmeren

Voorwaarden voor creatieve ontwikkeling
We geven dus als leidsters de kinderen ruimte om te experimenteren met verf, viltstiften, klei, plaksels,papier, materiaal uit de natuur etc…..
Creativiteit wordt vaak gekoppeld aan knutselen, maar is veel breder…..
Onder creativiteit valt dus ook experimenteren met:
– Muziekinstrumentjes, de stem, klanken
– Verkleedkleren
– Verstoppertje in het park
– Proeven, ruiken, voedsel
– bewegen, dansjes

Het plezier in het spel is hier het belangrijkst, het spel waar geen voorwaarden aan verbonden zijn of eindresultaat. Het plezier is te herkennen in het resultaat en dus per definitie goed, het geeft de mate van creativiteit aan die bij het kind hoort. Omdat het ook hier om een (creatief) proces gaat, is ook hier niets in te sturen of te bespoedigen. We kunnen slechts de ontwikkelomstandigheden zo gunstig mogelijk maken.

 Ondersteunende vaardigheden
Actief aanleren gebeurt op het gebied van vaardigheden, passende bij een moment in een ontwikkelingsproces, bijvoorbeeld bij de lichamelijke ontwikkeling.
Een kind heeft vaardigheden nodig t.b.v. zijn creatieve proces, bijvoorbeeld bij een beeldend proces: de vaardigheid ‘knippen met een schaar’….
Soms ligt de waarde van een bepaald resultaatgericht werkje op het gebied van ‘inleven in een thema, of feestvoorpret’ Dan is het doel ook anders. Het werkje is een illustratie, een middel om aandacht te geven aan een seizoen of een thema of zoiets.

Als leidsters zijn wij ons bewust van onze doelen bij activiteiten en zorgen dat de hoeveelheid activiteiten met het doel ‘creatieve ontwikkeling’ in balans zijn met de activiteiten met het doel ‘ondersteunende vaardigheden’ of een ‘beleven van een thema’. Dit doen we door steeds het doel van een activiteit voor onszelf te formuleren.