Dagindeling en organisatie

Dagindeling
We hebben in de KDV groepen een vaste dagindeling om verschillende redenen.
* Organisatorische redenen: Kinderen worden gehaald en gebracht binnen vastgestelde tijden. De leidsters stellen hun organisatie daarop af. Deze periodes vallen buiten de periodes waarin aandacht besteed moet worden aan eten, slapen, verschonen, activiteiten…..Zo kan er onverdeeld aandacht gegeven worden aan de bezigheden van het moment en loopt het programma op rolletjes, omdat het houvast biedt oma alle, in de inleiding genoemde aspecten, te kunnen bieden.
* Voorspelbaarheid en tijdmarkering voor jonge kinderen. Veiligheid/structuur. Jonge kinderen kunnen geen klokkijken maar wel de volgorde der dingen leren. Na het limonade drinken spelen, opruimen, eten, slapen, buiten spelen en dan komt mamma…..Herhaling van ritmes en rituelen geven een gevoel van veiligheid en herkenning. Een lange opvangdag wordt zo overzichtelijk. Er zijn markeer momenten, oriëntatiegebeurtenissen in de tijd.

Grofweg is de dagindeling als volgt:
* Kinderen worden gebracht en ontvangen
* Limonade drinken en iets eten, belevenissen vertellen
* Vrij spelen of een activiteit
* Luiers verschonen en plassen*
* Knutselen
* Limonade drinken en iets eten
* Lunch
* Luiers verschonen en plassen *
* Kinderen naar bed
* Kinderen die niet slapen gaan rustig spelen
* Kinderen uit bed
* Luiers verschonen en plassen*
* Limonade drinken en iets eten
* Vrij spelen, activiteit of buiten spelen
* Kinderen worden opgehaald

* zie hoofdstuk lichamelijke ontwikkeling bij ‘zindelijkheidstraining’

Organisatie rondom ‘eten’

Belangrijk bij ervaringen rondom eten
* Zorg, aandacht
* Plezierig, gezellig
* Hygiëne, kwaliteit

Zorg, aandacht
Eten is een belangrijk terugkerend aspect in ons dagelijks leven. We voeden ons lichaam zodat het alle prestaties, die gevraagd worden van het lichaam, kan leveren. Daarom vinden we het nodig dat de grote of kleine maaltijd met aandacht genuttigd wordt. Om dat met een grote groep kinderen, met verschillende eetgewoontes van huis uit, goed te laten verlopen hanteren we een aantal basisregels die kinderen helder maakt wat er verwacht wordt.

– we eten aan tafel, allemaal tegelijk
– We schrokken niet, we proberen op te eten wat we hebben gekregen, we storen anderen zo min mogelijk bij het eten….Leidsters scheppen hiervoor de individuele voorwaarden ( Karel mag niet naast Truusje tijdens het eten, Het kindje dat altijd propt krijgt kleine stukjes tegelijk…etc.)

Plezierig, gezellig

* Kinderen worden niet gedwongen om bepaalde dingen of hoeveelheden te eten, wel gestimuleerd.
* Kinderen krijgen keuzemogelijkheid in wat ze eten.
* Leidsters zorgen dat ze de tijd hebben, voorkomen stress rondom eten.
* Positieve benadering van de kinderen met hun eigen eetgedrag.
* De maaltijd hoeft niet vlug, maar duurt ook niet te lang.
* Er wordt gekeken naar wat een kind naar zijn aard kan opbrengen m.b.t. aan tafel zitten. Een supervlug, hyperactief kind te laten wachten op de laatste treuzelaar kan te moeilijk zijn. Het begin en het eind van de maaltijd kan ook gemarkeerd worden met een liedje, waarna de treuzelaar nog even door mag eten.
* Kinderen bepalen zelf, leren zelf de hoeveelheid inschatten van wat ze op kunnen. Of het nu twee stukjes of tien stukjes brood zijn, het maakt niet uit. Het kind leert zo luisteren naar zijn lichaam.

Hygiëne, kwaliteit

* Kinderen en leidsters wassen hun handen voor en na het eten.
* Wat op de grond is gevallen wordt niet meer opgegeten.
* Ieder eet zijn eigen brood, drinkt uit zijn eigen beker.
* We geven kwalitatief goede voeding: bruin brood, vers fruit.
* We houden rekening met individuele diëten en principes zolang het niet de kosten opdrijft en hanteerbaar is in de groep. Ouders kunnen altijd eventueel noodzakelijke dieetvoeding meegeven.

We stimuleren kinderen die dat al kunnen, te helpen met tafeldekken en afruimen. De maaltijden voorbereiden gebeurt uiteraard volgens de vastgestelde richtlijnen qua hygiëne. ( RIE)

Baby’s voeden

Ook hier volgen we bij de bereiding de regels rondom veiligheid en hygiëne.
We verwarmen de flesvoeding in de magnetron, gekolfde borstvoeding au bain marie of in de flessenwarmer.
Voor het voeden en voeding klaarmaken wassen we de handen. Tijdens het voeden van de baby hebben we lichamelijk contact, oogcontact en onverdeelde aandacht. De omgeving is zo rustig mogelijk. De vaste leidsters zal vlug genoeg de prettige houdingen en de handelingen rondom boertjes van het kind kennen.
Zij delen haar ervaringen met de andere leidsters, houdt documentatie bij van specifieke informatie over de kinderen.
Er is een goede schriftelijke en mondelinge communicatie met de ouders over de wensen rondom voeding. ( tijden, hoeveelheden etc.) Aantekeningen over wat en wanneer een baby heeft gegeten wordt mondeling doorgegeven bij het ophalen of in het schriftje geschreven.

Organisatie rondom ‘slapen’
Het bedritueel van thuis wordt in essentie gevolgd door de leidsters op het KDV.
Bijvoorbeeld: knuffel mee, slaapzakje aan, speentje mee, kusje, welterusten etc.
Het kind slaapt zoveel mogelijk in een ‘eigen bedje’, wat het ziet vanuit het bedje is vertrouwd en geeft op den duur geen wakker houdende prikkels meer.

De richtlijnen van de GGD rond beddengoed verschonen, gebruik dekentjes en sloopjes worden gevolgd. Kinderen worden bij ons niet vastgelegd. Kinderen die kunnen staan slapen in de onderbedjes. Er wordt bewust gekeken naar de volgorde van naar bed brengen, de verdeling van de bedjes, de eigenschappen van een kind, om de omstandigheden voor tot rust te komen zo gunstig mogelijk te maken. Ouders geven aan hoe vaak en hoe lang een kind slaapt. Het kan echter voorkomen dat het slaapgedrag verandert, of dat het op het KDV anders is als thuis.

Samen met de ouders zoeken we daar een oplossing voor, die óók in het belang is van de groep. Bij de jonge kinderen vermelden we de slaaptijden vaak ook in het schriftje of het wordt mondeling door gegeven bij het ophalen.

Organisatie algemeen
Andere zaken die georganiseerd moeten worden, zoals ontvangen en uitzwaaien, zindelijkheidstraining, buiten spelen activiteiten etc. zijn te vinden in de hoofdstukken die hier specifiek over gaan.