Spelactiviteiten

Eke dag worden er activiteiten gedaan met de kinderen.
Wat voor activiteiten?
Liedjes zingen, knutselen, tekenen/kleuren, wandelen, rollenspel, spelletjes,….etc. Sommige activiteiten vragen voorbereiding, andere ontstaan gewoon spontaan.
We houden wel in de gaten of het activiteitenaanbod gevarieerd is, de verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod komen. We streven ernaar activiteiten aan te bieden op allerlei ontwikkelgebieden. We proberen ook van gewone huishoudelijke dingen een spel te maken zodat kinderen spelenderwijs leren, er niet onnodig een hekel aan krijgen. Bijvoorbeeld opruimen………..
Kinderen zijn vrij om wel of niet mee te doen, toe te kijken of afstand te nemen van een activiteit.
We vragen niet van de kinderen om zich aan te passen, om ons als leidster voldoening te geven t.a.v. het bedenken en voor bereiden van een activiteit. Het is zoals het is. We stimuleren, door zelf plezier te hebben aan, op die manier uitnodigend te zijn….en laten ze zelf komen.
Vaak gebruiken we een thema als een inspiratiebron: seizoenen, feesten, zintuigen etc. We spelen elke dag buiten, zodra het weer het toelaat. Dit gebeurt onder toezicht, de buitenspeelplaats voldoet aan de vastgestelde veiligheidsnormen. ( omheining, grond speelterrein,beplanting, speeltoestellen).
Samen met de kinderen wordt het buitenspeelgoed gepakt ( veiligheid) en weer opgeruimd.