Tot slot

Het hele pedagogische beleidsplan werkt vooral als een leidraad, die het ons, als leidsters, makkelijker moet maken om om te gaan met allerlei verschillende soorten karakters. Het plan staat dus niet op zich. Alle leidsters hebben hun eigen normen en waarden die ze toepassen in de omgang met, en de verzorging van de kinderen op het KDV.

Als blijkt dat bepaalde punten, omgangsvormen die in dit plan zijn opgenomen voor sommige kinderen niet werken of voor sommige leidsters niet werken dan staat het ons vrij om dit plan aan te passen.

In teamvergaderingen bekijken we hoe het we het plan kunnen aanpassen om het weer up to date te maken aan nieuwe situaties.