Zintuigelijke ontwikkeling

Contact met onszelf en de wereld om ons heen
Een belangrijke plaats neemt bij ons in: Het stimuleren van het gebruik en de ontwikkeling van de zintuigen. Zintuigen geven ons informatie, plezier, waarschuwingen, contact etc.
Vooral de baby’s zijn heel erg gericht op het gebruik van zintuigen, bij het contact maken met zichzelf en de wereld. Dat wordt dan nog als een eenheid beleefd. Baby’s steken veel in de mond, we volgen de richtlijnen van RIE t.a.v. hygiëne van het babyspeelgoed.
We vinden het belangrijk dat de zintuigen zich kunnen blijven ontwikkelen naarmate het kind ouder wordt. Hoewel er cognitieve mogelijkheden bijkomen, blijven zintuigen een onmisbaar onderdeel in het ervaren en de communicatie. De zintuigen staan heel dicht bij het gevoel, en vormen tegenwicht voor het mentale/cognitieve. De zintuigen gaan er, als het goed is, intensief mee samenwerken. In allerlei spelactiviteiten wordt geëxperimenteerd met geluiden, beelden, smaken, geuren en aanraking. Met de zintuigen kun je ervaren, en kinderen leren in de eerste instantie door ervaring. We vinden als leidster dus niet zo gauw iets vies, voelen hoe modder voelt bedreigd niet de gezondheid van een kind. We geven de kinderen de ruimte en de middelen om te experimenteren binnen de normen van veiligheid. We vragen ouders wel speelkleren die tegen een stootje kunnen aan te doen bij de kinderen en een droog reservesetje mee te geven.