Inschrijfformulier

Inschrijfformulier kinderdagverblijf t Kwebbeltje.
Wij verzoeken u dit formulier volledig en netjes in te vullen om administratieve fouten te voorkomen.

Naam ouder/ verzorger 1 : dhr/ mevr.

………………………………………………………………………………………………………..

Naam ouder/ verzorger 2 : dhr/ mevr.

………………………………………………………………………………………………………

Adres :

………………………………………………………………………………………………………

Postcode/ plaats :

……………………………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer thuis :

……………………………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer werk ouder 1 :

……………………………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer werk ouder 2 :

……………………………………………………………………………………………………..

Mobiel nummer ouder 1 :

06 – ……………………………………………………………………………………………………………………….

Mobiel nummer ouder 2 :

06 – ……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Naam kind : …………………………………………………………………………………………………….

Achternaam : ………………………………………………………………………………………………….

Verwachte geb. datum :………………………………………………………………………………

Geslacht :
Jongens/meisje

*Eerste / tweede kind dat bij ons kdv geplaatst zal worden.

 

s.v.p.aankruisen welke dagen u opvang wenst:

1ste keus:    maandag   dinsdag   woensdag   donderdag   vrijdag

2de keus:     maandag   dinsdag   woensdag   donderdag    vrijdag

Bij geen voorkeur het aantal dagen vermelden : …………………………….

Gewenste ingangsdatum van opvang : ………………………………………………..

BELANGRIJK:
Het inschrijfgeld bedraagt € 30,= en kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL93RABO0154087149 o.v.v de achternaam van uw kind. Op het moment dat wij het inschrijfgeld en het inschrijfformulier hebben ontvangen staat u bij ons ingeschreven. Inschrijfgeld wordt nimmer geretourneerd
Inschrijving geeft niet automatisch recht op een plaats. De overeenkomst tot opvang bestaat op het moment dat het plaatsingscontract ondertekent is.

De plaatsing van een kind geschiedt in overleg naar wens van de ouders.

Datum : …………………………………………………………………………………………………..

Handtekening ouder/ verzorger :

……………………………………………………………………………………………………